Parama iš gyventojų sumokėtų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių  inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. 2012 m. vasario 17 d. VMI patvirtino naują formą FR 0512(02), kurią galima užpildyti:
            1. Elektroniniu būdu prisijungus prie internetinės bankininkystės.
            2. Užpildyti formą Klaipėdos apskrities mokesčių inspekcijoje.
            3. Užpildyti formą ir išsiųsti paštu adresu: VMI prie LR FM deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8. LT-66402, Druskininkai.
            Formoje FR 0512(02) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo kodą 190457882.

                                              IŠ ANKSTO NUOŠIRDŽIAI JUMS AČIŪ UŽ PARAMĄ